วันเดือนปี
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
สถานะ
2023-10-03 นมิตา ทรงคำ คณะครุศาสตร์ กำลังดำเนินการ
2023-07-14 ธีระวัฒน์ พาลารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่อมไม่ได้
2023-06-06 อักษรา บัษบรรณ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ กำลังดำเนินการ
2023-02-06 มนตรกฤต เพิ่งเติง คณะครุศาสตร์ เสร็จแล้ว
2022-06-27 ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ เสร็จแล้ว

ทั้งหมด 5 รายการ 1